Daniel Baczyński

internista, nefrolog

Umów się na wizytę Dowiedz się więcej

Nazywam się Daniel Baczyński, jestem lekarzem, specjalistą drugiego stopnia chorób wewnętrznych oraz specjalistą – nefrologiem.
Doświadczenie zawodowe zdobyłem pracując w Klinice Nefrologii ze Stacją Dializ Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie. Swoją karierę zawodową rozpocząłem w 1992 roku jako lekarz stażysta. Przeszedłem wszystkie szczeble kariery tj. od młodszego asystenta do adiunkta. Jestem autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych, które zostały opublikowane w polskich i zachodnich czasopismach medycznych. Brałem czynny udział w wielu kongresach nefrologicznych w Polsce i za granicą (m. in. w USA, Kanadzie, Hongkongu, Korei Południowej, Turcji, we Włoszech, w Hiszpanii, Austrii, Szwecji i w innych) podczas których prezentowałem swój dorobek naukowy. W 2000 roku obroniłem pracę doktorską i uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. Pracę w klinice zakończyłem w 2019 roku. Równolegle od 2002 roku do dziś pracuję w poradni nefrologicznej LUXMED. Prowadzę również gabinet lekarski „Porozumienie Lekarzy i Pielęgniarek dla Pacjentów z Chorobami Nerek i Pęcherza Moczowego”. Gabinet ten mieści się w Warszawie przy ul. Poligonowej 32, na terenie przychodni lekarskiej HIT Medica. Przyjmuję tam pacjentów oraz udzielam porad online.
Zapraszam na stronę internetową Porozumienia: www.chorobynerekipecherza.pl
Zapisy do każdego miejsca mojej pracy tj LUXMED, PROFEMED, „POROZUMIENIE” oraz „Konsultacje online” są możliwe przez platformę internetową www.znanylekarz.pl lub telefonicznie: tel. +48 602 355 942 lub 22 299 28 51.

Specjalizacje

 • Nefrologia
 • Choroby wewnętrzne

Edukacja

 • Akademia Medyczna w Warszawie, 1992 rok

Znajomość języków

 • angielski
 • czeski
 • rosyjski

Publikacje

 • Weryński A, Waniewski J, Marciniak M, Baczyński D, Wańkowicz Z: Error involved in the aplication of an imperfect peritoneal volume marker. Artif Organs 2001;25(12):1013-8
 • Marciniak M, Przedlacki J, Baczyński D, Wańkowicz Z: Badanie czystości radiochemicznej oraz trwałości kompleksu 99mTc-HSA w płynie do dializy otrzewnowej in vitro. Probl Med. Nukl . 1996;10 (20): 299-303
 • Marciniak M, Przedlacki J, Baczyński D, Wańkowicz Z: Ocena stabilności kompleksu 99mTc-HSA w płynie do dializy otrzewnowej in vitro oraz w warunkach klinicznej dializy otrzewnowej. Nefrol i Dial Pol; 1997;1(4):208-212
 • Marciniak M, Baczyński D, Wańkowicz Z: Ocena stabilności kompleksu 99mTc-HSA in vivo w warunkach klinicznej dializy otrzewnowej. Probl Med. Nukl 1997;11(22):187-191
 • Baczyński D, Marciniak M, Weryński A, Waniewski J, Lindholm B, Wańkowicz Z: Albumina ludzka znakowana technetem (99mTc-HSA) jako nowy marker objętości płynu wewnątrzotrzewnowego u pacjentów leczonych dializą otrzewnową. Nefrol Dial Pol; 1997;1(4):213-216
 • Marciniak M, Wańkowicz Z, Baczyński D: Wpływ stosunku objętościowego kompleksu 99mTc-HSA i płynów dializacyjnych na stabilność kompleksu podczas inkubacji. Probl Med Nukl 1998;12(24):201-207
 • Błądek J, Rostkowski A, Baczyński D, Wańkowicz Z, Witkiewicz Z: Thinlayer chromatography application for the determination of dextran used as a marker of dialysate volume in peritoneal dialysis. Chem Anal 1999;44(6):1-7
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Olszowska A, Pietrzak B, Smoszna J, Wańkowicz Z: Dializacyjne zapalenie otrzewnej w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej – dwadzieścia lat doświadczeń ośrodka. Pol Arch Med Wew;1999;1(7):603-607
 • Antosiewicz S, Baczyński D, Wańkowicz Z: Powikłania kardiologiczne a adekwatność dializy i charakter transportu przezotrzewnowego u chorych leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową. Pol Arch Med. Wew;1999;1(7):595-601
 • Baczyński D, Marciniak M, Wańkowicz Z: Ocena stabilności kompleksu 125J-HSA w standardowych płynach do dializy otrzewnowej in vitro. Probl Med Nukl 2000,24(28):177-183
 • Marciniak M, Baczyński D, Wańkowicz Z: Badanie trwałości kompleksu 125J-HSA w alternatywnych płynach dializacyjnych in vitro. Lek Wojsk 2000;76(1):15-16
 • Antosiewicz S, Baczyński D, Wańkowicz Z: Wyniki odległej oceny adekwatności ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej u chorych na cukrzycę. Pol Merk Lek 2000,9(54):840-843
 • Antosiewicz S, Baczyński D, Wańkowicz Z: Czy leczenie dializacyjnego zapalenia otrzewnej upośledza resztkową czynność nerek w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej? Pol Arch Med. Wew 2001, CVI, 5(11): 1029-1033
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Marciniak M, Wańkowicz Z: Matematyczna analiza możliwości optymalizacji automatycznej dializy otrzewnowej. Pol Merk Lek 2002, XIII, 77:384-388
 • Baczynski D, Antosiewicz S, Pietrzak B, Wańkowicz Z: Empiryczne leczenie dializacyjnego zapalenia otrzewnej (DZO): czy uzasadnione jest stosowanie nowego schematu terapeutycznego? Pol Merk Lek 2002, XIII, 77:396-398
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Marciniak M, Wańkowicz Z: Efficacy of automated peritoneal dialysis: from minimum to optimum – Pol Merk Lek 2003;88:319-321
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Marciniak M, Wańkowicz Z: Rozszerzona ocena kinetyki transportu przezotrzewnowego cząsteczek i wody jako ważny element koncepcji zintegrowanej opieki dializacyjnej. Pol Merk Lek 2004;XVII(98):110-113
 • Nowak Z, Konieczna M, Saracyn M, Baczyński D, Wesołowski P, Wańkowicz Z: Doświadczenia własne w stosowaniu cynakalcetu u chorych z wtórną nadczynnością przytarczyc. Pol Merk Lek, 2008, XXIV, 142: 303-306
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Nowak Z, Wańkowicz Z: Efficacy of peritoneal dialysis during infusion and drainage procedure. Perit Dial Int 2010, 1: 633–637
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Wańkowicz Z: Wpływ procedur wypustu dializat i wpustu płynu dializacyjnego na wartość prognozowanej efektywności dializy otrzewnowej. Lek Wojsk 2010,88(4):362
 • Nowak Z, Baczyński D, Kade G, Saracyn M, Wesołowski P, Konieczna M, Wańkowicz Z: Węglan lantanu w leczeniu hiperfosfatemii u chorych dializowanych – doświadczenia własne. Lek Wojsk 2010,88(4):367
 • Syzdół P, Baczyński D, Wańkowicz Z: Przełom nadciśnieniowy u pacjentki na przewlekłym programie hemodializ leczonej erytropoetyną z powodu niedokrwistości nerkopochodnej. Pol Arch Med Wewn 1996;95:112
 • Baczyński D, Marciniak M, Olszowska A, Waniewski J, Weryński A, Wańkowicz Z: Ocena przezotrzewnowego transportu dyfuzyjnego u chorych na cukrzycę leczonych dializą otrzewnową. Pol Merk Lek 1998;5,29:274-276
 • Baczyński D, Waniewski J, Marciniak M, Weryński A, Wańkowicz Z: Solute mass transfer rate (SMTR) and its potential usefulness in automated peritoneal dialysis. Biocyb Biomed Eng 2000,20(4):57-66
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Marciniak M, Wańkowicz Z: Transport przezotrzewnowy wody i substancji – między teorią a praktyką. Pol Merk Lek 2006;XXI;122:192-195
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Pietrzak B, Wańkowicz Z: Chory dializowany otrzewnowo z upośledzeniem ultrafiltracji. Forum Nefrologiczne 2010, vol. 3, no 2, 101-107.
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Wesołowski P, Próchnicka A, Niemczyk S, Wańkowicz Z: Korzyści wynikające z utrzymania stałego dostępu do dializy otrzewnowej u pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek w okresie II/III – opis przypa
 • Olszowska A, Baczyński D: Alternatywne płyny dializacyjne w ambulatoryjnej dializie otrzewnowej. Pol Merk Lek 1998;5,29:307-309
 • Olszowska A, Baczyński D: Transport przezotrzewnowy aminokwasów w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej. Pol Arch Med. Wew;1999; 1(7):629-633
 • Baczyński D, Olszowska A, Wańkowicz Z: Metody oceny transportu otrzewnowego substancji i wody u pacjentów leczonych dializą otrzewnową. Pol Arch Med. Wew;1999; 1(7):621-627
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Smoszna J, Wańkowicz Z: Specyfika powikłań sercowo-naczyniowych dializy otrzewnowej. Nefrol Dial Pol 2001,5:82-86
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Wańkowicz Z: „Encapsulating peritoneal sclerosis” jako poważne powikłanie dializoterapii otrzewnowej – współczesne poglądy na leczenie i zapobieganie. Pol Merk Lek 2004;XVII(98):168-170
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Krężel J, Wańkowicz Z: Zespół zmiażdżenia jako jedna z przyczyn ostrej niewydolności nerek wśród żołnierzy biorących udział w operacjach wojskowych. Lek Wojsk 2006;82(2):113-116
 • Próchnicka A, Olszowska A, Baczyński D, Żelichowski G, Lubas A, Wiśniewska M, Dziekiewicz M, Wańkowicz Z: Peritoneal dialysis as a therapeutic approach in congestive heart failure resistant to pharmacological treatment. Pol Arch Med Wewn 2009,119(12):834-
 • Prochnicka A, Olszowska A, Baczyński D, Żelichowski G, Wańkowicz Z. Peritoneal dialysis as a therapeutic approach in congestive heart failure resistant to pharmacological treatment. Pol Arch Med Wewn. 2009;119 (12): 815-819
 • Klimm W, Baczyński D, Wańkowicz Z: Zastosowanie metod ciągłej terapii nerkozastępczej w ostrej niewydolności nerek. Lek Wojsk 2009,87(3):173-177
 • Antosiewicz S, Kade G, Osman A, Żelichowski G, Baczyński D, Wańkowicz Z: Znaczenie hemodializoterapii w zatruciach egzogennych. Analiza kliniczna i organizacyjna. Lek Wojsk 2009,87(3):184-188
 • Pietrzak B, Baczyński D, Prokopiuk-Wierzbicka M, Wańkowicz Z: Ambulatoryjna czy domowa dializa otrzewnowa – czas na zmiany? Pol Merk Lek, 2008, XXIV, 142: 338-339
 • Baczyński D, Olszowska A, Wańkowicz Z: Sprawozdanie z IX Zjazdu Międzynarodowego Towarzystwa Dializy Otrzewnowej. Pol Arch Med. Wew 2001, CVI, 5(11): 1099-1104
 • Baczyński D: Dializa otrzewnowa a resztkowa czynność nerek – głos „za”. Problemy Lekarskie 2004, Supl.4:30
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Marciniak M, Wańkowicz Z: Extended assessment of peritoneal transport kinetics of substances and water as an important element of integrated dialysis care. Lecture Notes of the ICB Seminar 2004; 65:76-84
 • Baczyński D, Wańkowicz Z: Biofilm – otwarty problem kliniczny nie tylko w dializie otrzewnowej. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym, tom IV, wydawnictwo Medycyny Praktycznej, pod redakcją Andrzeja Więcka i Franciszka Kokota, Kraków 2005, 77-81
 • Baczynski D, Antosiewicz S, Dębowska M, Waniewski J, Wańkowicz Z: Sodium and water removal – very important clinical problem In PD patients. Lecture Notes of the ICB Seminars; 3rd Korean-Polish Seminar Renal Replacement Therapy 2006:108-116
 • Baczyński D, Lichodziejewska-Niemierko M, Rutkowski B: Adekwatność dializy otrzewnowej. W: Leczenie nerko zastępcze, wyd. Czelej, red. Rutkowski B, 2007:233-247

Choroby

 • kamica nerkowa
 • kolka nerkowa
 • nietrzymanie moczu
 • częste oddawanie moczu
 • niewydolność nerek
 • zapalenie nerek
 • choroby nerek
 • krwiomocz
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • kłębuszkowe zapalenie nerek
 • białkomocz
 • nefropatia
 • choroby układu moczowego
 • kamica moczowa
 • infekcje dróg moczowych
 • zaburzenia oddawania moczu
 • torbiele nerek
 • gąbczastość nerek
 • bóle nerek
 • gammopatia monoklonalna
 • amyloidoza
 • niewydolność nerek przewlekła i ostra
 • dna moczanowa
 • nadciśnienie tętnicze

Umów wizytę

Centrum Medyczne Grupa LUX MED – Warszawa, ul. 1-go Sierpnia 8

1 Sierpnia
02-143 Warszawa, mazowieckie
Zadzwoń do specjalisty

Wybierz dogodny termin i umów wizytę!

Konsultacja online


,
Zadzwoń do specjalisty

Wybierz dogodny termin i umów wizytę!

Porozumienie Lekarzy i Pielęgniarek dla Pacjentów z Chorobami Nerek i Pęcherza Moczowego

Poligonowa 32
04-051 Warszawa, mazowieckie
Zadzwoń do specjalisty

Wybierz dogodny termin i umów wizytę!

Centrum Medyczne LUX MED – Warszawa, al. Jerozolimskie 65/79

Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa, mazowieckie
Zadzwoń do specjalisty

Cennik

Konsultacja telefoniczna - Nefrolog Od 100 zł
konsultacja nefrologiczna - teleporada 150 zł
konsultacja gastro/hepatologiczna 150 zł
konsultacja nefrologiczna online 150 zł
wizyta domowa pielęgniarki Od 70 zł
konsultacja online 150 zł
wizyta recepturowa 70 zł
wizyta domowa - weekend 250 zł
wizyta domowa 200 zł
konsultacja nefrologiczna 180 zł
konsultacja internistyczna 130 zł
Zwykła wizyta Indywidualnie

Opinie pacjentów

Znakomity lekarz, dokładnie bada, zawsze omawia wyniki badań i stan mojego zdrowia, gorąco polecam, Marek
Ewa Dębska
Ewa Dębska
Serdecznie polecam! Lekarz miły, zaangażowany, empatyczny. Wszystko dokładnie mi wyjaśnił, odpowiadał cierpliwie na każde pytanie. Posiada ogromną wiedzę. Interesuje się pacjentem.
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor, interesuje się pacjentem, stara się mu pomoC. Zawsze dopowiada na pytania, nie ocenia tylko pomaga. Szuka najlepszego rozwiązania dla wszystkich problemów. Jest doskonałym spcjalistą!
Pacjent
Pacjent
Wyjątkowy, wnikliwy, skuteczny lekarz. Koncentrując się na danym schorzeniu (nerki) podejmując leczenie ma na uwadze ogólny stan pacjenta. Oby było więcej takich medyków. Gorąco polecam.
Pacjent
Pacjent
Każdemu życzę aby podczas problemów zdrowotnych trafił na takiego lekarza jak Pan Doktor. Świetny specjalista, wyjątkowy człowiek. Skuteczność leczenia, fachowość, ogromne pokłady empatii.
Pacjent
Pacjent
Lekarz bardzo mily, poważnie podchodzi do pacjenta. Wypytuje o wszystko i nie liczy się dla niego czas ile Ci poświęca. Tłumaczy kolejne etapy leczenia. To byla moja pierwsza wizyta, ale jestem bardzo zadowolony.
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor bardzo zaangażowany. Bardzo dokładne i wszechstronne badanie. Życzliwy stosunek do pacjenta. Szczerze polecam
Pacjent
Pacjent
Konsultacja, szczegolowa z dokladnym omowieniem wynikow I dokladnym zaleceniami Co do leczenia. Dokladne omowieniem tematu, przyczyn.
Pacjent
Pacjent
Wyjątkowy lekarz. Profesjonalista pod każdym względem. Skrupulatny, dociekliwy, zaangażowany. Ma się poczucie, jakby było się jego jedynym pacjentem. Dokładnie tłumaczy meandry przyczyn stanu zdrowia, odpowiada na każdą wątpliwość. Nie liczy się dla niego czas tylko pacjent. Oby więcej takich lekarzy.
Pacjent
Pacjent
Świetny specjalista. Pan doktor jest bardzo zaangażowany, empatyczny, zadaje bardzo dużo pytań aby postawić trafna diagnozę. Wizyty są bez pośpiechu, czuć indywidualne podejście do pacjenta. Doktor skierował mnie na oddział nefrologii w celu dalszego leczenia. W razie jakiś obaw zaoferował kontakt. Takich specjalistów właśnie potrzebujemy. Polecam /Marta
Pacjent
Pacjent
Teleporada odbyła się w przyjaznej atmosferze oraz z dużym zaangażowaniem ze strony Pana Doktora. Otrzymałam fachowe odpowiedzi na zadane pytania. Pan Doktor zadeklarował gotowość pomocy w razie potrzeby.
mkuliczk
mkuliczk
Pan Doktor bardzo profesjonalnie wszystko wytłumaczył. Dużo empatii i wspaniałe podejście do Pacjenta. Dziękuję i do zobaczenia.
hanka
hanka
Wizyta niecodzienna. Wizyta trwała godzinę, lekarz dokładnie przejrzał dokumenty chorobowe, następnie zapoznał się z moimi lekami i po dokładnej analizie, wystawił nowe leki. Trzy zastrzyki i nowe leki skutecznie pomogły w leczeniu opuchniętych nog.
Pacjent
Pacjent
super lekarz z ogromna wiedza, empatia i zainteresowaniem pacjentem, pcjent 92 lata z choroba nerek, nadcisnieniem, i otepieniem starczym.Pierwsza wizyta u nefrologa z aleceniem wykonania badan i pobieraniem lekow i kontrola za 4 tygodnie.,Po 2 tygodniach po zlamaniu blaszki w kregoslupie pacjent unieruchomiony w domu, pan doktor po telefonie bardzo szybko przyjechal do domu ,zbadal rowniez jako internista zmienil leki ze wzgledu na skoki cisnienia ,po kilku dniach wobec odwodnienia i naglego spadku cisnienia /64/36/ i kontaktu z otoczeniem ; doktor natychmiast po telefonie przyjechal ,zalatwil pielegniarke ,zalecil podawanie kroplowek,kilkakrotnie dzwonil i dopytywal sie o zdrowie i wyniki badan ,wydajac odpowiednie zalecenia terapeutyczne.
Pacjent
Pacjent
Polecam Pana Doktora z całego serca. Dobrze jest mieć takiego lekarza, który wysłucha, pomoże nawet w czasach pandemii.
Pacjent
Pacjent
Lekarz w super kontakcie z pacjentem kompetentny wykazuje duże zainteresowanie problemem ,dokładny .Gorąco polecam oby więcej takich lekarzy na mojej drodze o zdrowie mojego męża.
Pacjent
Pacjent
Bardzo miła osoba , która w sposób bardzo profesjonalny podchodzi do pacjenta. Nie jest osobą patrzącą na zegarek tylko analizuje wszystkie niezbędne dostarczone dokumenty i udziela porad i wskazówek, które są bardzo ważne w celu odpowiedniego zachowania się w walce z dolegliwościami.
ramzes172
ramzes172
Pan Doktor jest niezwykle empatyczny,najlepszy lekarz jakiego spotkaliśmy od lat...Z troską pochyla się nad pacjentem,interesuje go każdy szczegół dotyczący pacjenta
Pacjent
Pacjent
Pan doktor przeprowadził dokładnie wywiad wypytał się dokładnie jakie są dolegliwości Trafnie ocenił dolegliwości. Wytłumaczył jak będzie wyglądać leczenie w moim przypadku.Rozmowa była profesjonalna i mila.Pana doktora polecam bardzo.
Pacjent
Pacjent
Pan doktor przeprowadził bardzo dokładny wywiad. Trafnie ocenił moje dolegliwości. Wyczerpująco opisał dalsze leczenie i odpowiedział na wszystkie moje pytania. Rozmowa profesjonalna i miła. Bardzo dobry lekarz, jak najbardziej polecam.
Agnieszka
Agnieszka
Pan dr to człowiek na trudne chwile jaki zaistniał w służbie zdrowia. Wnikliwy skuteczny nefrolog. Na pewno pomoże innym jak pomógł mnie. Polecam w problemach nerek i wyrażam wdzięczność za pomoc.
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor Baczyński prowadził naszą Mamę nefrologicznie przez ostatnich 10 lat. Nigdy jeszcze nie spotkałam tak wspaniałego i zaangażowanego lekarza, który z takim poświęceniem ratuje zdrowie i życie swojego Pacjenta. Mama zmarła dwa dni temu, Pan Doktor był u nas w domu na kilka godzin przed jej śmiercią. Przez cały okres Jej ostatniej choroby był ze mną w kontakcie telefonicznym lub mailowym prawie codziennie, przyjeżdżał do nas co kilka dni a także przyjechał do szpitala aby dopilnować przyjęcia na oddział, gdy sytuacja tego wymagała. Nigdy nie wziął od nas pieniędzy za wizyty domowe na które przyjeżdżał w ramach własnej praktyki. Nasza Mama traktowała Pana Doktora jak kogoś bardzo bliskiego i zarówno ona jak i My mieliśmy do Niego 100% zaufanie. Pan Doktor jest lekarzem z prawdziwego powołania, jest oddany swojemu Pacjentowi, jest niezwykle empatyczny, ciepły, zaangażowany. Analizuje wszystkie wyniki bardzo wnikliwie, przeprowadza szczegółowy wywiad i niczego nie bagatelizuje. Dziękuję Panie Doktorze z całego serca za Pańską pomoc i leczenie Naszej Mamy. Myślę, że w znacznej mierze, to, że dożyła tak pięknego wieku 93 lat w stosunkowo dobrym zdrowiu, było Pana zasługą.
zofia.kurek
zofia.kurek
Lekarz bardzo zaangażowany, wnikliwy i uprzejmy. Mam problemy z nerkami w ciąży i pan doktor zaleca to co jest bezpieczne dla dziecka i dla mnie.
Pacjent
Pacjent
Bardzo dobry specjalista, ciepły, sympatyczny człowiek, otwarty na pacjenta, słucha, dokładnie analizuje wyniki badań, zleca badania dodatkowe w celu postawienia jak najbardziej trafnej diagnozy - lekarz godny polecenia!
K.Jankowska
K.Jankowska
Bardzo kompetentny lekarz, dokładny, życzliwy zainteresowany aby pomóc pacjentowi. Badanie dokładne, informacje pacjentowi udzielane są wyczerpująco, lekarz chętnie odpowiada na dodatkowe pytania. Wizyta trwa tyle ile wymaga tego stan zdrowia pacjenta, bez pośpiechu i ponaglania. Serdecznie dziękuje za pomoc i polecam.
Grace
Grace
Jest najlepszym lekarzem z którym miałam doczynienie, bardzo dokładnie wszystko tłumaczy, co sprawia że nie czujesz się jak osoba która nie ma szans, dokładnie wypisuje leki i w skutku wyszłam z choroby dolegajacej od dłuższego czasu. Zdecydowanie polecam.
Larysa
Larysa
Zjawiłam się u tego lekarza gdyż był jednym z niewielu lekarzy przyjmujących 24.12.2018 na Mokotowie(objawy zaczęły mi się w nocy 22.12.2018 jednak przez samopoczucie nie byłam w stanie udać się wcześniej do lekarza, niestety bądź stety nie gorączkowałam jednak z doświadczenia wiem że lekarze wtedy bagatelizują objawy a przez dwa dni ledwo chodziłam przez bóle mięśni stąd decyzja by udać się do lekarza z tego rejonu co mieszkam ponieważ dalej nie dała bym rady samodzielnie dotrzeć), zależało mi też żeby był to lekarz z permed/luxmed tak by miał dostęp do dokumentacji z początku grudnia gdy byłam u laryngologa w tej właśnie firmie( miałam wówczas stwierdzone zapalenie gardła bałam się że są to powikłania po wcześniejszej chorobie) jednak mimo że wybrałam tego lekarza bo nie było alternatywy byłam bardzo zadowolona lekarz mnie wysłuchał zapoznał się z moją dokumentacją, przeprowadził badanie: gardła, ciśnienia , osłuchał płuca oraz sprawdził węzły chłonne po wywiadzie i badaniach stwierdził że jest to zwykła wirusówka zalecił nie tylko leki mające pomóc w uporaniu się z dolegliwościami ale również zaproponował dodatkowe rozwiązania wspomagające lekko strawną dietę, picie odpowiedniej liczby płynów oraz odpoczynek, chętnie również udzielił odpowiedzi na pytania czego unikać na co można sobie pozwolić. Muszę przyznać że była to bardzo miła odmiana bo do tej pory gdy miałam wirusówkę słyszałam jedynie by czekać aż przejdzie żadnych leków żadnych zalecań nic, a w tym przypadku naprawdę poczułam że lekarz mi pomógł i jestem za to bardzo wdzięczna.
wdzięczna
wdzięczna
Jestem pod opieką dr Baczyńskiego od ponad 10 lat. Bardzo dobry specjalista, zawsze dokładnie tłumaczy na czym polega problem i jak go rozwiązać. Bardzo dokładny, w trakcie wizyty bez pośpiechu przedstawia plan leczenia. Z ogromnym zaangażowaniem podchodzi do swoich pacjentów. Zdecydowanie polecam.
Malwina
Malwina
Pan Doktor uważnie słucha pacjenta, szuka przyczyny złych wyników czy dolegliwości. Nie zostawia pacjenta z niczym, zawsze wychodzę od Doktora dokładnie poinformowana, co należy robić. Jest sympatyczny i wyrozumiały. Niewątpliwie ma bardzo dużą wiedzę, co czuć po sposobie obchodzenia się z pacjentem i podejmowanego leczenia.
bogna.hamera
bogna.hamera
Bardzo fachowy lekarz. Lepszego nie spotkałem. Wszystko wnikliwie i jasno tlumaczy i nie trzeba ciagnac za jezyk aby co kolwiek powiedzial interesujacego. Po prostu polecam a napewno bedziesz zadowolony z jego wizyty.
Wiktor
Wiktor
Bardzo dokładny wywiad i badanie pacjenta. Uważnie słucha, pyta, rozmawia. Konkretne sugestie dalszego postępowania. Ma lekka wadę wymowy, co w pierwszej chwili utrudnia kontakt, ale po chwili w żadnym razie nie przeszkadza.
malina
malina
Świetny lekarz, o szerokiej wiedzy (nefrolog, internista). Poświęca odpowiedni czas w celu dogłębnego wywiadu i rzeczowo prowadzi kurację. Wspierał mnie w walce z krztuścem (nie wykrytym przez 3 poprzednich lekarzy) oraz kamicy nerkowej. Korzystałem z płatnej wizyty w LuxMed (ProfeMed) gdzie niestety większość darmowych lekarzy "abonamentowych" prezentuje znacznie niższy poziom niż dr. Baczyński.
Three
Three
Bardzo dobry lekarz! Mimo, że ma problemy z mówieniem zawsze można poprosić by powtórzył a mówi bardzo mądrze i jest sympatyczny! Od razu zareagował na wyniki, które przedstawiłam, zlecił kolejne badania nerek i wizytę u jeszcze u innego specjalisty, żeby też się wypowiedział czy zabiegi, które planuje mi nie zagrażają. Bardzo skrupulatny i kompetentny lekarz!
Użytkownik usunął konto
Użytkownik usunął konto
Pan Doktor uratował życie mojej mamie jakieś 3 lat temu, przykład lekarza z powołania! poswięcił mojej mamie na prawdę bardzo dużo czasu, ale odnalazł przyczynę którą ciężko było znaleźć. Jestem mu za to niezmiernie wdzięczna..
Sylwia Mlecz
Sylwia Mlecz

Czy chcesz się umówić na wizytę?

Umów się na wizytę Kontakt ze mną