dr n. med. Daniel Baczyński

internista, nefrolog

Umów się na wizytę Dowiedz się więcej

Nazywam się Daniel Baczyński, jestem lekarzem, specjalistą drugiego stopnia chorób wewnętrznych oraz specjalistą – nefrologiem.
Doświadczenie zawodowe zdobyłem pracując w Klinice Nefrologii ze Stacją Dializ Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie pod okiem Pani prof. dr hab. n. med. Zofią Wańkowicz. Swoją karierę zawodową rozpocząłem w 1992 roku jako lekarz stażysta. Przeszedłem wszystkie szczeble kariery tj. od młodszego asystenta do adiunkta. Jestem autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych, które zostały opublikowane w polskich i zachodnich czasopismach medycznych. Brałem czynny udział w wielu kongresach nefrologicznych w Polsce i za granicą (m. in. w USA, Kanadzie, Hongkongu, Korei Południowej, Turcji, we Włoszech, w Hiszpanii, Austrii, Szwecji i w innych) podczas których prezentowałem swój dorobek naukowy. W 2000 roku obroniłem pracę doktorską i uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych. Pracę w klinice zakończyłem w 2019 roku. Równolegle od 2002 roku do dziś pracuję w poradni nefrologicznej LUXMED/PROFEMED. Prowadzę również gabinet lekarski „Porozumienie Lekarzy i Pielęgniarek dla Pacjentów z Chorobami Nerek i Pęcherza Moczowego”. Przyjmuję tam pacjentów oraz udzielam porad online.
Mam wadę wymowy.

Zapisy do każdego miejsca mojej pracy tj LUXMED, PROFEMED, „POROZUMIENIE” oraz „Konsultacje online” są możliwe przez platformę internetową www.znanylekarz.pl

Zakres porad

 • Nefrologia
 • Choroby wewnętrzne

Nr PWZ

 • 6170173

Edukacja

 • Akademia Medyczna w Warszawie, 1992 rok

Znajomość języków

 • angielski
 • czeski
 • rosyjski

Publikacje

 • Weryński A, Waniewski J, Marciniak M, Baczyński D, Wańkowicz Z: Error involved in the aplication of an imperfect peritoneal volume marker. Artif Organs 2001;25(12):1013-8
 • Marciniak M, Przedlacki J, Baczyński D, Wańkowicz Z: Badanie czystości radiochemicznej oraz trwałości kompleksu 99mTc-HSA w płynie do dializy otrzewnowej in vitro. Probl Med. Nukl . 1996;10 (20): 299-303
 • Marciniak M, Przedlacki J, Baczyński D, Wańkowicz Z: Ocena stabilności kompleksu 99mTc-HSA w płynie do dializy otrzewnowej in vitro oraz w warunkach klinicznej dializy otrzewnowej. Nefrol i Dial Pol; 1997;1(4):208-212
 • Marciniak M, Baczyński D, Wańkowicz Z: Ocena stabilności kompleksu 99mTc-HSA in vivo w warunkach klinicznej dializy otrzewnowej. Probl Med. Nukl 1997;11(22):187-191
 • Baczyński D, Marciniak M, Weryński A, Waniewski J, Lindholm B, Wańkowicz Z: Albumina ludzka znakowana technetem (99mTc-HSA) jako nowy marker objętości płynu wewnątrzotrzewnowego u pacjentów leczonych dializą otrzewnową. Nefrol Dial Pol; 1997;1(4):213-216
 • Marciniak M, Wańkowicz Z, Baczyński D: Wpływ stosunku objętościowego kompleksu 99mTc-HSA i płynów dializacyjnych na stabilność kompleksu podczas inkubacji. Probl Med Nukl 1998;12(24):201-207
 • Błądek J, Rostkowski A, Baczyński D, Wańkowicz Z, Witkiewicz Z: Thinlayer chromatography application for the determination of dextran used as a marker of dialysate volume in peritoneal dialysis. Chem Anal 1999;44(6):1-7
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Olszowska A, Pietrzak B, Smoszna J, Wańkowicz Z: Dializacyjne zapalenie otrzewnej w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej – dwadzieścia lat doświadczeń ośrodka. Pol Arch Med Wew;1999;1(7):603-607
 • Antosiewicz S, Baczyński D, Wańkowicz Z: Powikłania kardiologiczne a adekwatność dializy i charakter transportu przezotrzewnowego u chorych leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową. Pol Arch Med. Wew;1999;1(7):595-601
 • Baczyński D, Marciniak M, Wańkowicz Z: Ocena stabilności kompleksu 125J-HSA w standardowych płynach do dializy otrzewnowej in vitro. Probl Med Nukl 2000,24(28):177-183
 • Marciniak M, Baczyński D, Wańkowicz Z: Badanie trwałości kompleksu 125J-HSA w alternatywnych płynach dializacyjnych in vitro. Lek Wojsk 2000;76(1):15-16
 • Antosiewicz S, Baczyński D, Wańkowicz Z: Wyniki odległej oceny adekwatności ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej u chorych na cukrzycę. Pol Merk Lek 2000,9(54):840-843
 • Antosiewicz S, Baczyński D, Wańkowicz Z: Czy leczenie dializacyjnego zapalenia otrzewnej upośledza resztkową czynność nerek w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej? Pol Arch Med. Wew 2001, CVI, 5(11): 1029-1033
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Marciniak M, Wańkowicz Z: Matematyczna analiza możliwości optymalizacji automatycznej dializy otrzewnowej. Pol Merk Lek 2002, XIII, 77:384-388
 • Baczynski D, Antosiewicz S, Pietrzak B, Wańkowicz Z: Empiryczne leczenie dializacyjnego zapalenia otrzewnej (DZO): czy uzasadnione jest stosowanie nowego schematu terapeutycznego? Pol Merk Lek 2002, XIII, 77:396-398
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Marciniak M, Wańkowicz Z: Efficacy of automated peritoneal dialysis: from minimum to optimum – Pol Merk Lek 2003;88:319-321
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Marciniak M, Wańkowicz Z: Rozszerzona ocena kinetyki transportu przezotrzewnowego cząsteczek i wody jako ważny element koncepcji zintegrowanej opieki dializacyjnej. Pol Merk Lek 2004;XVII(98):110-113
 • Nowak Z, Konieczna M, Saracyn M, Baczyński D, Wesołowski P, Wańkowicz Z: Doświadczenia własne w stosowaniu cynakalcetu u chorych z wtórną nadczynnością przytarczyc. Pol Merk Lek, 2008, XXIV, 142: 303-306
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Nowak Z, Wańkowicz Z: Efficacy of peritoneal dialysis during infusion and drainage procedure. Perit Dial Int 2010, 1: 633–637
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Wańkowicz Z: Wpływ procedur wypustu dializat i wpustu płynu dializacyjnego na wartość prognozowanej efektywności dializy otrzewnowej. Lek Wojsk 2010,88(4):362
 • Nowak Z, Baczyński D, Kade G, Saracyn M, Wesołowski P, Konieczna M, Wańkowicz Z: Węglan lantanu w leczeniu hiperfosfatemii u chorych dializowanych – doświadczenia własne. Lek Wojsk 2010,88(4):367
 • Syzdół P, Baczyński D, Wańkowicz Z: Przełom nadciśnieniowy u pacjentki na przewlekłym programie hemodializ leczonej erytropoetyną z powodu niedokrwistości nerkopochodnej. Pol Arch Med Wewn 1996;95:112
 • Baczyński D, Marciniak M, Olszowska A, Waniewski J, Weryński A, Wańkowicz Z: Ocena przezotrzewnowego transportu dyfuzyjnego u chorych na cukrzycę leczonych dializą otrzewnową. Pol Merk Lek 1998;5,29:274-276
 • Baczyński D, Waniewski J, Marciniak M, Weryński A, Wańkowicz Z: Solute mass transfer rate (SMTR) and its potential usefulness in automated peritoneal dialysis. Biocyb Biomed Eng 2000,20(4):57-66
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Marciniak M, Wańkowicz Z: Transport przezotrzewnowy wody i substancji – między teorią a praktyką. Pol Merk Lek 2006;XXI;122:192-195
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Pietrzak B, Wańkowicz Z: Chory dializowany otrzewnowo z upośledzeniem ultrafiltracji. Forum Nefrologiczne 2010, vol. 3, no 2, 101-107.
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Wesołowski P, Próchnicka A, Niemczyk S, Wańkowicz Z: Korzyści wynikające z utrzymania stałego dostępu do dializy otrzewnowej u pacjenta z przewlekłą niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek w okresie II/III – opis przypadku. Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze 2010, tom 41, nr 1, 42
 • Olszowska A, Baczyński D: Alternatywne płyny dializacyjne w ambulatoryjnej dializie otrzewnowej. Pol Merk Lek 1998;5,29:307-309
 • Olszowska A, Baczyński D: Transport przezotrzewnowy aminokwasów w ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej. Pol Arch Med. Wew;1999; 1(7):629-633
 • Baczyński D, Olszowska A, Wańkowicz Z: Metody oceny transportu otrzewnowego substancji i wody u pacjentów leczonych dializą otrzewnową. Pol Arch Med. Wew;1999; 1(7):621-627
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Smoszna J, Wańkowicz Z: Specyfika powikłań sercowo-naczyniowych dializy otrzewnowej. Nefrol Dial Pol 2001,5:82-86
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Wańkowicz Z: „Encapsulating peritoneal sclerosis” jako poważne powikłanie dializoterapii otrzewnowej – współczesne poglądy na leczenie i zapobieganie. Pol Merk Lek 2004;XVII(98):168-170
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Krężel J, Wańkowicz Z: Zespół zmiażdżenia jako jedna z przyczyn ostrej niewydolności nerek wśród żołnierzy biorących udział w operacjach wojskowych. Lek Wojsk 2006;82(2):113-116
 • Próchnicka A, Olszowska A, Baczyński D, Żelichowski G, Lubas A, Wiśniewska M, Dziekiewicz M, Wańkowicz Z: Peritoneal dialysis as a therapeutic approach in congestive heart failure resistant to pharmacological treatment. Pol Arch Med Wewn 2009,119(12):834-837
 • Prochnicka A, Olszowska A, Baczyński D, Żelichowski G, Wańkowicz Z. Peritoneal dialysis as a therapeutic approach in congestive heart failure resistant to pharmacological treatment. Pol Arch Med Wewn. 2009;119 (12): 815-819
 • Klimm W, Baczyński D, Wańkowicz Z: Zastosowanie metod ciągłej terapii nerkozastępczej w ostrej niewydolności nerek. Lek Wojsk 2009,87(3):173-177
 • Antosiewicz S, Kade G, Osman A, Żelichowski G, Baczyński D, Wańkowicz Z: Znaczenie hemodializoterapii w zatruciach egzogennych. Analiza kliniczna i organizacyjna. Lek Wojsk 2009,87(3):184-188
 • Pietrzak B, Baczyński D, Prokopiuk-Wierzbicka M, Wańkowicz Z: Ambulatoryjna czy domowa dializa otrzewnowa – czas na zmiany? Pol Merk Lek, 2008, XXIV, 142: 338-339
 • Baczyński D, Olszowska A, Wańkowicz Z: Sprawozdanie z IX Zjazdu Międzynarodowego Towarzystwa Dializy Otrzewnowej. Pol Arch Med. Wew 2001, CVI, 5(11): 1099-1104
 • Baczyński D: Dializa otrzewnowa a resztkowa czynność nerek – głos „za”. Problemy Lekarskie 2004, Supl.4:30
 • Baczyński D, Antosiewicz S, Waniewski J, Marciniak M, Wańkowicz Z: Extended assessment of peritoneal transport kinetics of substances and water as an important element of integrated dialysis care. Lecture Notes of the ICB Seminar 2004; 65:76-84
 • Baczyński D, Wańkowicz Z: Biofilm – otwarty problem kliniczny nie tylko w dializie otrzewnowej. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym, tom IV, wydawnictwo Medycyny Praktycznej, pod redakcją Andrzeja Więcka i Franciszka Kokota, Kraków 2005, 77-81
 • Baczynski D, Antosiewicz S, Dębowska M, Waniewski J, Wańkowicz Z: Sodium and water removal – very important clinical problem In PD patients. Lecture Notes of the ICB Seminars; 3rd Korean-Polish Seminar Renal Replacement Therapy 2006:108-116
 • Baczyński D, Lichodziejewska-Niemierko M, Rutkowski B: Adekwatność dializy otrzewnowej. W: Leczenie nerko zastępcze, wyd. Czelej, red. Rutkowski B, 2007:233-247

Choroby

 • kamica nerkowa
 • kolka nerkowa
 • nietrzymanie moczu
 • częste oddawanie moczu
 • niewydolność nerek
 • zapalenie nerek
 • choroby nerek
 • krwiomocz
 • odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • kłębuszkowe zapalenie nerek
 • białkomocz
 • nefropatia
 • choroby układu moczowego
 • kamica moczowa
 • infekcje dróg moczowych
 • zaburzenia oddawania moczu
 • torbiele nerek
 • gąbczastość nerek
 • bóle nerek
 • gammopatia monoklonalna
 • amyloidoza
 • niewydolność nerek przewlekła i ostra
 • dna moczanowa
 • nadciśnienie tętnicze

Umów wizytę

Gabinet nefrologiczny Daniel Baczyński - wizyty online

Polna 132b, Tartak Brzózki, Radziejowice, Mazowieckie, Polska
96-325 Radziejowice, mazowieckie
Zadzwoń do specjalisty

Gabinet nefrologiczny Daniel Baczyński

Polna 132b, Tartak Brzózki, Polska
96-325 Radziejowice, mazowieckie
Zadzwoń do specjalisty

OnlineZadzwoń do specjalisty

Cennik

Wizyta domowa Od 330 zł
Konsultacja telefoniczna - Nefrolog 180 zł
konsultacja online (weekend) 230 zł
wizyta recepturowa 80 zł
konsultacja online (niedziele i święta) 230 zł
konsultacja nefrologiczna online 180 zł
konsultacja nefrologiczna - teleporada 180 zł
konsultacja internistyczna (niedziela) 230 zł
konsultacja online Indywidualnie
Konsultacja nefrologiczna 250 zł
wizyta domowa pielęgniarki 150 zł
konsultacja internistyczna Od 250 zł
porada online 180 zł

Opinie pacjentów

świetna współpraca lekarz doskonale potrafi zaradzić
Pacjent
Pacjent
Lekarz bardzo zaangażowany, poświęcił mi dużo więcej czasu i uwagi niż wymagała to teleporada.
Pacjent
Pacjent
Very kind understanding doctor he explains everything in detail and makes everything easier I recommend him he is great
Pacjent
Pacjent
Bardzo dobry lekarz! Zawsze znajdzie rozwiązanie! Polecam
Pacjent
Pacjent
Bardzo zaangazowany i diswiadczony oczywiscie doktor.
Pacjent
Pacjent
Moje wrażenia po wizycie są bardzo dobre. Pan Doktor wlał nadzieję w moje serce. Uzyskałam szczegółowe informacje o procesie leczenia.
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor od razu zdiagnozował moje dolegliwości i wyjaśnił przyczyny. Wspaniały lekarz.
Pacjent
Pacjent
Jak zawsze wizyta na czas punktualnie i wszystko profesjonalnie
Pacjent
Pacjent
Pan doktor jest bardzo spokojny . Powoli wyjaśnia problem . Zdecydowanie poczułam się lepiej po rozmowie . Przede wszystkim uspokaja pacjenta , a nie straszy jakimiś diagnozami na wyrost .
Pacjent
Pacjent
Nie spotkałam się nigdy wcześniej z tak ogromnym zaangażowaniem ze strony lekarza. Jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo bym chciała żeby każdy lekarz tak wnikliwie analizował każdy przypadek. Polecam Pana Doktora!
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor ma dużą wiedzę i całościowe podejście do pacjenta. Nie skupia się tylko na jednym aspekcie, szuka przyczyny dolegliwości. Z powodu problemów technicznych (spotkanie online) moja konsultacja się przedłużyła, nie odczułam jednak aby Pan Doktor się spieszył, wszystko dokładnie opisał, wskazał jakie badania należy wykonać, przepisał potrzebne leki.
Pacjent
Pacjent
Pan Dr posiada ogromną wiedzę. Podchodzi do pacjenta holistycznie, przeprowadza dokładny wywiad. Potrafi także uspokoić. Zdecydowanie polecam
Pacjent
Pacjent
To była telekonsultacja. Bardzo udana, mimo pewnej wady wymowy w przypadku dra Baczyńskiego. Wszystkie jego opinie dotyczące diagnozy oraz zalecenia były jasne i w pełni zrozumiałe. Nie było żadnej potrzeby korzystania z komunikatorów Microsoft Teams czy Google Meet.
Pacjent
Pacjent
Otrzymałem wyczerpujące wyjaśnienie jak mam postępować w mojej sytuacji.
Pacjent
Pacjent
Super Pan Doktor bardzo dobrze wszystko objaśnia i interesuje się pacjentem . Polecam z przyjemnością
Pacjent
Pacjent
Pan Daniel Baczyński jest bardzo dobry lekarz. W stosunku do pacjentów zawsze jest taktowny i uprzejmy, z zaangażowaniem opiekuje się pacjentami. Bardzo dziękuję.
Pacjent
Pacjent
Niezwykle sympatyczny Doktor. Bardzo szczegolowo o wszystko wypytuje, analizuje wyniki badań i nawiązuje bardzo dobry kontakt . Bardzo dziękuję.
Pacjent
Pacjent
Po prostu wszystko na Tak. Nigdy wcześniej nie spotkałem tak zaangażowanego lekarza od którego czuć chęć niesienia pomocy.
Pacjent
Pacjent
Dziękuje doktorowi Baczynskiemu za zaangażowanie, postawienie trafnej diagnozy i skierowanie na właśćiwe badania pozwalające na określenie stanu chorobowego nerek. Polecam doktora Baczynskiego osobom szukającym pomocy w chorobach nerek.
Pacjent
Pacjent
Doktor bardzo szczegółowo wyjaśnił na czym polega problemy. Mam do niego zaufanie. Bardzo dobry lekarz
Pacjent
Pacjent
Bardzo miły lekarz... żeby wszyscy tacy byli.. dokładnie zbadał.. wszystko szczegółowo wytłumaczył...
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor Baczyński jest świetnym Specjalistą i empatycznym Człowiekiem! Jego szeroka, przekrojowa wiedza medyczna poparta dużym doświadczeniem daje Pacjentowi poczucie, że jest w dobrych rękach. Pan Doktor przeprowadza bardzo szczegółowy wywiad lekarski i dopytuje o kwestie, które Pacjentowi mogą wydawać się nieistotne, ale w kontekście postawienia prawidłowej diagnozy mogą okazać się bardzo ważne. Doktor bardzo wnikliwie analizuje wyniki badań, a w przypadku podejrzeń występowania współistniejących jednostek chorobowych kieruje na dodatkowe badania i prowadzi leczenie z uwzględnieniem chorób towarzyszących. Doktor dobiera leki i dawki tak aby osiągnąć zamierzony efekt leczenia przy możliwie ograniczonej negatywnej interakcji leków na inne narządy Pacjenta. Z pełnym przekonaniem i wdzięcznością polecam Doktora Baczyńskiego zarówno jako świetnego Nefrologa i Internistę.
Pacjent
Pacjent
Jestem bardzo zadowolony z przebiegu wizyty, wizyta przebiegła bardzo szczegółowo i profesjonalnie, jak najbardziej polecam Pana Doktora
Pacjent
Pacjent
Mam 77 lat. Po raz pierwszy spotkałem tak wspaniałego lekarza. Profesjonalista o głębokiej wiedzy zawodowej i naukowej, leczący przyczyny , a nie skutki, o wielkiej empatii dla pacjenta, stawiający trafną diagnozę po wnikliwej analizie badań i stanu chorego. To wielkie szczęście spotkać takiego lekarza.
Pacjent
Pacjent
Pan dr Daniel Baczyński jest niezwykle sumiennym i zaangażowanym lekarze; ,bardzo długo przeprowadza wywiad i na jego podstawie stawia szczegółową diagnozę i daje dokładne zalecenia. Odznacza się niezwykle życzliwym odejściem do pacjenta.
Pacjent
Pacjent
Nareszcie znalazłam lekarza, który bardzo skrupulatnie tłumaczy problem. Wyjaśnia i odpowiada na pytania, a przede wszystkim słucha. Polecam!
Pacjent
Pacjent
Pan dr Daniel Baczyński to wspaniały człowiek i lekarz o ogromnej wiedzy. Poświęca dużo czasu na wywiad lekarski, zapoznanie się z przedstawionymi wynikami badań i zgłaszanymi objawami, które nie wynikają tylko z choroby zasadniczej. Polecam wszystkim Pana Doktora. Panie Doktorze serdeczne podziękowania za kompleksową ocenę mojego zdrowia.
Pacjent
Pacjent
Bardzo uważny i empatyczny lekarz, który ma czas dla pacjenta! Lekarz cierpliwie odpowiadał na moje pytania.
Pacjent
Pacjent
Pan doktor bardzo merytorycznie analizował wyniki szczegółowych badań w celu ustalania diagnozy i skrupulatnie prowadził zapisy, informował pacjenta o zaleceniach leczenia i kontrolnych badaniach. Pan doktor okazuje wysoką kulturą zawodową i empatię w stosunku do pacjenta.
Pacjent
Pacjent
Do Pana Doktora udałem się po poradę nefrologiczną. Wykonałem zalecone badania zlecone do diagnozy . Okazało się ,że nie jest tak źle jak myślałem ,ale przy okazji wyszło na jaw ,że trzeba sprawdzić inne narządy .Na szczęście Pan Doktor Baczyński jest też świetnym internistą nie tylko nefrologiem i potrafił poprowadzić mnie dalej w diagnostyce. Przepisane leki działają czuję się zdecydowanie lepiej . Dziękuję Panie Doktorze
Pacjent
Pacjent
Doktor odpowiedział na pytania i wszystko wyjaśnił. Wizyta spełniła wszystkie moje oczekiwania. Polecam
Pacjent
Pacjent
Wyjątkowy, profesjonalny, empatyczny, wspaniały lekarz. Pan Doktor bardzo wnikliwie analizuje wszystkie wyniki, zgłaszane problemy, co w naszym przypadku zaowocowało doskonałą diagnozą i skutecznie dobranym leczeniem.
Pacjent
Pacjent
Bardzo przyjazny i zaangażowany w sprawę lekarz. Kontakt po poradzie również bardzo szybki i sprawny (wydanie recept, zalecenia etc.). Jednym słowem - polecam.
Pacjent
Pacjent
Bardzo profesjonalny Doktor, posiada ogromną wiedzę i wykorzystuje ją w swojej pracy. Trafna diagnoza, bardzo polecam.
Pacjent
Pacjent
Bardzo profesjonalny, miły, pełen empatii lekarz. Wszytko dokładnie tłumaczy, zawsze można na niego liczyć. Polecam gorąco.
Pacjent
Pacjent
Bardzo dokładny lekarz. Miewa opóźnienia, ale to dlatego, że poświęca dużo uwagi pacjentowi. Jest sympatyczny i dokładnie wyjaśnia.
Pacjent
Pacjent
Jestem zadowolony z wizyty. Pan doktor jest wnikliwy i szczegółowy. Poświecił mi dużo czasu na analizę dolegliwości.
Pacjent
Pacjent
Bardzo dobra merytoryczna wizyta. Wyjaśnienie problemu. Przekazanie zwięzłej informacji o formie leczenia i zalecenia.
Pacjent
Pacjent
Pan dr Daniel Baczyński jest niezwykle sumiennym i zaangażowanym lekarze; ,bardzo długo przeprowadza wywiad i na jego podstawie stawia szczegółową diagnozę i daje dokładne zalecenia. Odznacza się niezwykle życzliwym odejściem do pacjenta.
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor byl bardzo zaangazowany, w czasie konsultacji. Zapoznal sie szczegolowo z wynikami badan, Profesjonalny, udzielil konkretnych wyjasnien, skorygowal leczenie.
Pacjent
Pacjent
Najlepszy lekarz, jakiegokolwiek spotkalam w życiu. Cudowny, serdeczny i profesjonalny. Dziekuje za pomoc Panie Doktorze.
Pacjent
Pacjent
Zdecydowanie polecam Pana doktora. Z wielką uwagą i dociekliwością przeprowadza wywiad. Dużo czasu poświęca pacjentowi. W sposób prosty i zrozumiały odpowiada na zadawane pytania. Znakomity specjalista, skupiony na pacjencie, bardzo stara się pomóc.
Pacjent
Pacjent
Niezwykle zaangażowany lekarz. Cierpliwie wszystkiego wysłuchał , odpowiedział na pytania i szczegółowo wyjaśnił problem oraz postępowanie w leczeniu. Bardzo podoba mi się to, że zostawił do kontaktu nr telefonu , dzięki temu czuję , że mam wsparcie i nie zostałem po wizycie sam z problemem . Dziękuję
Pacjent
Pacjent
Konkretnie i sympatycznie. Lekarz wysluchal i przepisał leki oraz dał odpowiednie zalecienia. Polecam.
Pacjent
Pacjent
Kontakt z Panem doktorem mieliśmy rok temu, pomimo tak długiego czasu wracam żeby opisać nasze doświadczenie i serdecznie podziękować. Sam ten fakt jest już świadectwem tego jak bardzo byliśmy/jesteśmy zadowoleni i wdzięczni. Żaden lekarz nie jest cudotwórcą, żaden nie wie wszystkiego. To co pozostało nam w pamięci to kompetencja pana doktora, ale też cierpliwość, zaangażowanie, szacunek do pacjenta. Dokładnie wypytał o wyniki, objawy, stan taty, po czym dobrał leki nie tylko odpowiednie ale też uwzględniające przeciwskazania wynikające z innych chorób i co najważniejsze możliwości przyjęcia przez pacjenta (w porównaniu z tym, co przepisywano tacie wcześniej np tabletka i 200 ml płynu przy problemach z przełykaniem!). Jak dla mnie świadczy to o wiedzy ale i trosce o pacjenta. Pan doktor zaproponował też dalsze kroki, badania, z którymi mieliśmy się zgłosić na następną wizytę. Niestety, wirus, wszystkim obecnie znany pokrzyżował plany i następne wizyty nie były potrzebne. Nie mogę tu określić skuteczności leczenia, w końcowym efekcie bo nie został nam dany czas na zweryfikowanie. Jedno wiem na pewno to co zostało nam zaoferowane było profesjonalne, odpowiednio dobrane, poparte wiedzą ale też indywidualne. To było spotkanie z profesjonalistą, kompetentnym lekarzem, który nie podjął się leczenia choroby, ale zaczął leczyć tatę z jego chorobami. I za to serdecznie dziękujemy.
Pacjent
Pacjent
Wizyta była rzeczowa, Pan Doktor odpowiada na wszystkie pytania. Jest zaangażowany i uważnie słucha pacjenta. Po wizycie pozostaje wrażenie zrozumienia i wsparcia.
Pacjent
Pacjent
Lekarzowi zależy na pacjencie, bardzo dobre podejście, fachowa pomoc, szczegółowe rozpoznanie. Dziękujemy!
Pacjent
Pacjent
Pan doktor posiada szeroką wiedzę, udziela wielu przydatnych informacji, odpowiada na wszystkie pytania i wątpliwości. Wizyta bez pośpiechu, ze szczegółowym wyjaśnieniami i dalszymi zaleceniami. Dziękujemy i serdecznie polecamy!
Pacjent
Pacjent
Wizyta byla bardzo informacyjna, pomocna w dalszym leczeniu, napewno wrocimy na nastepna wizyte , bardzo dobry lekarz
Pacjent
Pacjent
Bardzo dobry specjalista ,podchodzacy sercem do pacjenta…duza cierpliwosc i cieplo…zdiagnozowanie doskonale …z calym sercem polecam Pana doktora…
Pacjent
Pacjent
Wspaniały człowiek i lekarz. Rozumie potrzeby pacjenta i dostosowuje terapię, która Naprawdę pomaga.
Pacjent
Pacjent
Bardzo dziękuję za rozmowę. Polecam Każdemu kto się waha bo naprawdę lepiej wiedzieć i lepiej sprawdzić.
Pacjent
Pacjent
Pan doktor jest bardzo rzeczowy,konkretny.Pełen empatii.W dzisiejszych czasach trudno o takiego lekarza.Bardzo polecam.
Pacjent
Pacjent
Bardzo polecam dr. Jest bardzo dokladny i profesjonalny. Takie podejscie do pacjenta powinien miec każdy lekarz.
Pacjent
Pacjent
Bardzo rzetelny i miły lekarz.Wypytał o objawy i przebyte choroby oraz przeanalizował wyniki badań, stawiając trafną diagnozę.
Pacjent
Pacjent
Polecam. Konkretna i wyczerpującą odpowiedź na wszystkie moje wątpliwości. Jasno przedstawione warianty leczenia.
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor jest bardzo miłym człowiekiem.Ze spokojem wyjaśnił mi,skąd mogłam się nabawić mojej dolegliwości. Co do skuteczności zalecenia ciężko mi jest się wypowiedzieć.Bo na razie zaczęłam stosować leki. Wyraził chęć dalszej pomocy,w przypadku pytań bądź wątpliwości. Poleciałbym Pana Doktora.
Pacjent
Pacjent
Po raz pierwszy poczułam się naprawdę zaopiekowana i pewna, że nic mi nie grozi, bo jestem w dobrych rękach. Pan Doktor wszystko wyjaśnił, przypisał leki i zaproponował dalszą diagnostykę. Będę się modlić o zdrowie dla Niego, bo widać, że jest Człowiekiem i Lekarzem wielkiego formatu i warto skorzystać z jego ogromnej wiedzy. Cieszę się, że są jeszcze tacy ludzie na świecie.
Pacjent
Pacjent
Bardzo pomocny, zaangażowany, szeroka wiedza. Bez żadnych oporów kontaktował się z lekarzem prowadzącym.
Pacjent
Pacjent
Rzetelnosc i komunikacja . W dobie lekarskich 15 min i next pacjent, diceniam rozmowe i szczegolowe wyjasnienia .
Pacjent
Pacjent
Ogromna empatia i zrozumienie problemów pacjentki. Bardzo staranne i wyczerupjące opisanie problemu zdrowotnego.
Pacjent
Pacjent
pan doktor jest przemila osoba - ufa pacjentowi, ale jednoczesnie jest zaangazowany w to, jakie jest jego leczenie, jesli chodzi o wystawianie recept. sluzy tez rada i rozmowa. ogolnie polecam pana Daniela.
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor wszystko skrupulatnie wyjaśnia. Jest fachowy, zabawny. Omówiona prognoza leczenia, zlecone leki i dodatkowe badania. Na pewno zostanę stałą pacjentką doktora. Dziękuję.
Pacjent
Pacjent
Rzeczowa konsultacja, szczegółowa analiza przypadku na podstawie przeslanej dokumentacji. Wizyta online, polecam Pana Doktora.
Pacjent
Pacjent
Profesjonalizm, uprzejmość i przedłużanie wizyty w razie potrzeby aby naprawdę pomóc Szacunek dla tego Pana Oraz dużo zdrowia!
Pacjent
Pacjent
Pan doktor wszystko dokładnie i wnikliwie przeanalizował i wyjaśnił. Był bardzo zaangażowany w pracę.
Pacjent
Pacjent
Po trzech wizytach mogę powiedzieć, że Pan Doktor Baczyński naprawdę szczegółowo bada i pyta o wszystko co potrzebne do prawidłowej diagnozy. Może trwa to dość długo ale najważniejszy jest rezultat. Stan taty bardzo się poprawił. Doktorowi naprawdę zależy na zdrowiu pacjenta. Podziwiam go za to, że pomimo swojej choroby potrafi się tak zaangażować w swoje obowiązki.
Pacjent
Pacjent
wizyta online, wszytko profesjonalnie wyjaśnione, wskazówki dotyczące dalszego leczenia, polecam,,,
Pacjent
Pacjent
niezwykłe zaangażowanie wydobycie od pacjenta wszystkich jego problemów zdrowotnych w sposób niezwykle profesjonalny W moim przypadku było to zgłoszenie się do Pana Doktora ze wszystkimi badaniami jakie posiadam od 03.07.2021 w związku z otrzymującym się bardzo wysokim CRP przy normie 5 i OB przy normie 25 i przy zastosowanym leczeniu od 05.07.2021 po 3 tygodniach leczenia tzn.od 05.07.2021 do 23.07.2021 co prawda wynki CRP zaczynał się od 05.07.2021 zaczynał się od 475 przy normie 5 na na 23.07.2021 jeszcze dużo brakuje do normy 5 Pan Doktor bardzo uważnie w sposób niezwykle skoncentrowany na pacjenctowi zapoznał się z przedstawionymi przeze mnie wynikami badań poinformował jakie podejmuje kroki w leczenie od 23.07.2021 i przedstawił mi rozpoznanie.Jeszcze raz szacunek dla Pana Doktora za profesjonalizm i dogłębne zbadanie wszystkich dolegliwości maksymalne zaangażowanie i wydobycie wszystkich wątpliwości z jakimi pacjent zgłosił się do Pana Doktora.
Pacjent
Pacjent
Bardzo wnikliwy lekarz, przeprowadził staranny wywiad i podszedł do diagnozy holistycznie. Czeka mnie dłuższe leczenie, lekarz krok po kroku wyjaśnił proces leczenia. Ekspert s swojej dziedzinie i człowiek z zasadami.
Pacjent
Pacjent
Empatyczny i zaangażowany lekarz. Zrozumienie swojego schorzenia, pomaga w podejmowaniu decyzji. Pan Doktor pomaga w tym w bardzo przystępny sposób. Polecam.
Pacjent
Pacjent
Pierwszy raz moja mama dostała szczegółowe wyjaśnienie dotyczące nieprawidłowych wyników laboratoryjnych. Bardzo dziękuje i polecam. Spokój i poświęcony Pana czas to dla mojej mamy ogromny zastrzyk nowej, pozytywnej energii Do zobaczenia wkrótce
Pacjent
Pacjent
Szczegółowa i kompetentna ocena po przedstawieniu stanu pacjenta i a oceniają bieżących wyników badań. Propozycja przejścia do konkretnych działań medycznych
Pacjent
Pacjent
Miałam 2 konsultacje - online i offline. Lekarz był uważny. Podczas online - wysłuchał dolegliwości, przypuścił diagnozę, przepisał niezbędne badania, przepisał tymczasowe leczenie w celu złagodzenia stanu. Po badaniach podczas offline - wysłuchał/obejrzył historii medycznej, zbadał fizykalnie, odrzucił wstępną diagnozę, skierował do innego lekarza. Rozwiał wszystkie moje wątpliwości. Nie mówił mi nic o pogodzie, piłce nożnej itp., bo niestety tak się zdarza często w moim wypadku. Wszystko było tylko w ramach sprawy. Bardzo polecam.
Pacjent
Pacjent
Lekarz zaangażowany,konkretny. Mam nadzieje ze lek który Pan Doktor przepisał postawi mnie na nogi..
Pacjent
Pacjent
Holistyczne podejście doktora do pacjenta, dokładna analiza dok. Medycznej, szczegółowe wyjaśnienie przypadku, oraz ściśle określone dalsze kroki działania, ogromna wiedza, która jest stosowana w praktyce. Zdecydowanie polecam każdej osobie szukającej dobrego specjalisty. 10/10
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor jest wspaniałym lekarzem. Z sytuacji beznadziejnej wyprowadził mnie "na prostą" za co jestem ogromnie wdzięczna.
Pacjent
Pacjent
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wizyty. Szczegółowe wyjaśnienie wyników, prezyzyjnie zaprezentowanie sposobu leczenia. Pan doktor bardzo przyjaźnie nastawiony do pacjenta, z wielkim zaangażowaniem. Wizyta przebiegła w bardzo miłej atmosferze. Dziękujemy serdecznie.
Pacjent
Pacjent
Lekarz bardzo dokładnie bada oraz przeprowadza szczegółowy wywiad stanu zdrowia. Podejście holistyczne. Duża empatia. Polecam serdecznie Pana doktora.
Pacjent
Pacjent
Bardzo szczegółowo wyjaśniony problem i zaproponowane metody leczenia. Doktor sympatyczny i pomocny. Polecam z całego serca!
Pacjent
Pacjent
Dziękuję za rzeczową i wyczerpującą pomoc i szybki termin wizyty. Gorąco polecam dr. Baczyńskiego zwłaszcza w pilnych przypadkach.
Pacjent
Pacjent
Bardzo szczegółowe badanie i objaśnienia. Pan doktor zlecił badanie którego inni lekarze nie uznawali za potrzebne, a które może być kluczowe. Mama zadowolona, jest nadzieja na rozwiązanie problemu. Polecamy
Pacjent
Pacjent
Miałam przyjemność konsultowania swojej dolegliwości u Pana dr . Poradę oceniam na 5 gwiazdek. Pan dr bardzo wnikliwie odniósł się do wyników badań. Wyjaśnił wszelkie moje wątpliwości . Zlecił dodatkowe badania. Precyzyjnie rozpisał plan leczenia. Mój problem zdrowotny ciągnie się już dosyć długo . Mam Ogromną nadzieję na wyleczenie..
Pacjent
Pacjent
Polecam wizytę u Pana doktora. Holistyczne podejście do pacjenta i dokładny przegląd wyników. Dzięki niemu uspokoiłem się, bo wstępne diagnozy wydane przez innych specjalistow dość mocno mnie przestraszyły.
Pacjent
Pacjent
Pan doktor konkretny, fachowy i miły. Poinformował dokładnie pacjentkę o dolegliwości i jak leczyć. Polecam.
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor z zaangażowaniem odpowiada na zadawane pytania i według mojej oceny profesjonalnie podchodzi do pacjenta. Polecam
Pacjent
Pacjent
Profesjonalne podejście do pacjenta, jestem bardzo zadowolona z wizyty. Pan doktor uważnie mnie wysłuchał, po czym w rzeczowy sposób, bardzo kompetentnie i dokładnie wytłumaczył mi wszystko o co pytałam, dzięki czemu zostały rozwiane moje wątpliwości; otrzymałam szczegółowe zalecenia co do dalszego leczenia i numer telefonu do kontaktu z Panem doktorem. Czuję, że jestem pod dobrą opieką. Serdecznie polecam
Pacjent
Pacjent
Bardzo kompetentny,zaangażowany lekarz.Dokładnie bada,wyjasnia zalecenia.Godzien zaufania.Bardzo polecam
Pacjent
Pacjent
Pań Doktor jest bardzo dobrym specjalistą, szczegółowo omówił wyniki badań, zlecił kolejne. Serdecznie polecam.
Pacjent
Pacjent
Lekarz punktualnie rozpoczął wizytę. Uważnie słucha pacjenta, daje możliwość zadania wszystkich pytań, na które rzeczowo i profesjonalnie odpowiada. Osobiście polecam konsultację u dr Daniela Baczyńskiego. Jest to miły, empatyczny i doświadczony lekarz.
Pacjent
Pacjent
Jestem bardzo wdzięczna za pomoc i rozwianie moich wątpliwości . Pan doktor to sympatyczny, kompetentny lekarz i cieszę się, że go wybrałam.
Pacjent
Pacjent
Lekarz zrobił na mnie dobre wrażenie. Szybko zdiagnozował problem i zlecił badania. Była to pierwsza wizyta i będę kontynułował leczenie u Pana doktora.
Pacjent
Pacjent
Przebieg konsultacji online bez pośpiechu w przyjaznej atmosferze. Bardzo kompetentny lekarz, rzeczowo i cierpliwe odpowiada na zadawane pytania. Polecam
Pacjent
Pacjent
Konsultacja online przebiegła dobrze. Doktor rzeczowy z wiedzą specjalistyczną. Jedynie komunikacja trochę utrudniona. Ale ogólnie ok.
Pacjent
Pacjent
Lekarz cierpliwe wysłuchał wszystkich objawów i zaproponował adekwatne i bezpieczne leczenie dla matki karmiącej. Zdecydowanie polecam.
Pacjent
Pacjent
Lekarz wyjątkowy ,duża wiedza z ,którą się dzieli. Mam problemy z ciśnieniem związanym z chorobą nerek. Już po pierwszej wizycie i zmianie dawkowania leków ciśnienie poprawiło się. Dziękuję bardzo. Jestem bardzo wdzięczna Panu dr. Baczyńskiemu za pomoc. Szkoda ,że tak mało jest lekarzy,którzy patrzą na pacjenta całościowo a nie wybiórczo. Mogę śmiało polecić dr. Baczyńskiego innym pacjentom. Życzę dużo zdrowia bo jak się okazuje jest najważniejsze.
Pacjent
Pacjent
Porada online krótka, konkretna. Wszystko zostało wyjaśnione. Lekarz bardzo dobry fachowiec w swojej dziedzinie. Oceniam bardzo dobrze.
Pacjent
Pacjent
Pan doktor po wnikliwym wywiadzie zaproponował leczenie, które od razu przyniosło widoczne efekty. Pacjent czuje się zaopiekowany, bardzo życzliwie potraktowany. Szczegółowe postępowanie leczenia wysłane na maila, Pan doktor zostawia numer telefonu w razie jakichkolwiek pytań.Pełen profesjonalizm, polecam.
Pacjent
Pacjent
Bardzo dobre podejście, Pan Doktor przeanalizował wszystkie moje schorzenia, zlecił bardzo skrupulatną diagnostykę, wizyta trwała godzinę czasu. Super kontakt z pacjentem.
Pacjent
Pacjent
Bardzo przyjemna atmosfera na wizycie, widać że pan doktor chce pomóc, wszystko dokładnie analizuje i kieruje na dodatkowe badania. Lekarze, u których byłam wcześniej na twierdzili, że wszytko jest u mnie super, prawdopodobnie pogoda źle na mnie działa. Polecam pana doktora wszystkim !
Pacjent
Pacjent
Kompetentny, bardzo zaangażowany, wysokiej klasy profesjonalistą. Jestem bardzo wdzięczna za pomoc.
Pacjent
Pacjent
Jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem. Pan Doktor cierpliwie słucha i tłumaczy. Konkretny. Przestrzega Kodeksu Etyki Lekarskiej. Życzę panu Doktorowi dużo zdrowia i sił oraz ogromnej satysfakcji z wykonywanej pracy!
Pacjent
Pacjent
Konsultacja przebiegła bardzo sprawnie. Pan Doktor podczas wizyty był konkretny i zaangażowany, wszystko wytłumaczył a po wizycie otrzymałam szczegółowe zalecenia.
Pacjent
Pacjent
Zaangażowanie Doktora jest niesamowite - pytał o każdy szczegół związany z samopoczuciem, również o ewentualne alergie. Konsultacja online okazała się być bardzo przyjemna, w pełni kompetentna i pomocna.
Pacjent
Pacjent
The doctor is a very helpful and supportive. I liked the way how he correctly explained my disease. I am highly recommended to visit Doctor
Pacjent
Pacjent
bardzo dobry lekarz konsultacja szybka prawidłowa diagnoza wdrożone leczenie, potwierdzenia recepty i przebeigu wizyty online
Pacjent
Pacjent
Czasem trzeba poprosić o powtórzenie informacji ze względu na trudności w mowie u pana doktora, ale lekarz jest świadom i sam nawet powtarza informacje.
Pacjent
Pacjent
Pacjent u Doktora Baczyńskiego czuje się istotny. To ważne wiedzieć, że jest się ważnym - dla lekarza. Zaangażowanie Doktora jest krzepiące. A poczucie humoru w czasie wizyty - bezcenne! :) Dziękuję i do zobaczenia.
Pacjent
Pacjent
Lekarz bardzo cierpliwy. Spokojnie i rzeczowo odpowiadał na pytania. Poinformował o koniecznych dalszych krokach w diagnozie.
Pacjent
Pacjent
Konsultowałam tylko wyniki badań. Lekarz skomentował je rzeczowo i konkretnie. Upewnił się, że zrozumiałam wszystkie zalecenia (trochę niewyraźnie mówi). Generalnie polecam
Pacjent
Pacjent
Lekarz o którym aż się chce pisać !Fachowo i zrozumiale wytłumaczył wyniki mojej Mamie.Wypytał o inne choroby .Spojrzał na nią całościowo.Uspokoił ją,dodał nadziei.Mama wie co ma robić i jak żyć by się nie pogorszyło. Polecam z całego serca Pana Doktora i dziękuję!
Pacjent
Pacjent
Lekarz godny polecenia oraz zaufania. Przeprowadził ze mną dogłębną rozmowę na temat choroby oraz dał rady, które mnie uspokoił. Specjalista jakich mało.
Pacjent
Pacjent
Bardzo kompetentny , rzeczowy, budzi zaufanie. Polecam gorąco Pana Doktora jako świetnego lekarza, nefrologa
Pacjent
Pacjent
Bardzo dobry lekarz i przemiły człowiek. Bardzo pomocny jesli chodzi o znajomość zagadnień medycznych w języku angielskim. Pan doktor uspokoił mnie, dodał otuchy. Po wizycie pierwszy raz od diagnozy spałam spokojnie. Pan doktor odpowiedział takze na masę pytań spoza swojej specjalizacji, co dodatkowo rozjasnilo mi obraz mojego zdrowia. Dziękuję serdecznie za rozmowę i polecam Pana doktora w 100%- takze rodakom mieszkającym poza Polską.
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor to lekarz z ogromnym doświadczeniem, duża wiedza i zaangażowaniem. Dokładnie zbiera wywiad i analizuje zgłaszane dolegliwości, odpowiada na wszystkie pytania. Naprawdę szczerze polecam wizytę u Pana Doktora!
Pacjent
Pacjent
Z przyjemnością mogę polecić Pana Doktora. Kompetentny lekarz, z duża wiedzą. Bardzo miły, w kontakcie z pacjentem wykazuje ogromne zaangażowanie. Dosc długa wizyta z prześledzeniem całej historii choroby, zdecydowanie na plus. Będę kontynuować leczenie i mam ogromna nadzieje, ze przyniesie pozytywne efekty.
Pacjent
Pacjent
Dziękuję za zaangażowanie i szczegółowe wyjaśnienia, motywowanie do działania, okazania empatie oraz życzliwość. Będziemy działać!
Pacjent
Pacjent
Fantastyczny lekarz. Widać jego zaangażowanie, jeśli chodzi o zdrowie pacjenta. Bardzo profesjonalnie!
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor jest dociekliwy, potrafi spojrzeć na całokształt zdrowia człowieka. Szczegółowo wszystko wyjaśnia. Na wizytę umówiłam mamę z silnymi obrzękami i to jedyny od dłuższego czasu lekarz, który ma pomysł na diagnozę i zaproponował leczenie, a nie kazał czekać aż samo przejdzie.
Pacjent
Pacjent
Pan doktor od trzech lat mnie prowadzi. Jest najlepszy w swojej dziedzinie, trafia z diagnoza, wszystko dokladnie tlumaczy, jesli kieroje do innego specjalisty, to tlumaczy w jaki sposob do niego sie dostac i poleca nazwiska najlepszych specjalistow w Polsce. Ma ogromne doswiadczenie, ma niezwykle duza wiedze, polecam go szczerze.
Pacjent
Pacjent
Pan doktor jest konkretny i zaangażowany. Wyjaśnia wszystko, o nic nie musiałem dopytywać. Bardzo rzeczowa konsultacja. Dziękuję.
Pacjent
Pacjent
Pan doktor wszystko szegółowo mi wyjaśnił, zalecił badania, odpowiedział na wszystkie moje pytania, rozmowa była bardzo miła i fachowa. Polecam wszystkim.
Pacjent
Pacjent
Wizyta, jak zawsze, przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Lekarz podchodzi do pacjenta z empatia i zaangażowaniem. Wnikliwie analizuje problem, proponuje dalsza diagnostykę i szczegółowo wyjaśnia. Czuję się zaopiekowania i wiem, że jestem w dobrych rekach. Pełen profesjonalizm. Bardzo dziękuję Panie doktorze.
Pacjent
Pacjent
Bardzo zaangażowany i empatyczny lekarz, wszystko szczegółowo wyjaśnia i przede wszystkim wspiera pacjenta. Wizyta na 6+ Dziękuję Panie Doktorze!
Pacjent
Pacjent
Profesjonalne podejście do pacjenta. Wnikliwa diagnostyka i skuteczne poparte co widać ogromnym doświadczeniem leczenie. Doskonała intuicja lekarska i przemyślane leczenie. Bardzo dziękuję Panu doktorowi. Pozdrawiam
Pacjent
Pacjent
Cieply i sympatyczny lekarz, bardzo mnie uspokoil a jestem straszna panikara, wiec kiedy dowiedzialam sie o guzkach w nerce i koniecznosci rezonansu, to stworzylam najczarniejsze wizje po przeczytaniu o moich zmianach i kontrascie gadolinowym w Google. Po rozmowie z Doktorem nie boje sie juz RMI i wyniku. Przede wszystkim widac, ze Doktor ma ogromna wiedze i odpowiedzial cierpliwie na wszystkie moje pytania. Uzyskalam wiedze, ktora pozwolila mi sie uspokoic. Dziekuje Panie Doktorze!
Pacjent
Pacjent
Ta wizyta, to jak pobyt w innym świecie. Tego już nie ma. Lekarz, który bardzo dokładnie bada, tłumaczy, rozmawia, radzi a przy tym jest zaangażowany i wykazuje ogromną empatie to jest wyjątek .Życzę wszystkim takich lekarzy. Jestem bardzo zadowolona i wdzięczna że korzystając z opinii innych trafiłam do Pana Baczyńskiego.
Pacjent
Pacjent
Zdecydowanie polecam doktora Baczyńskiego. Podczas wizyty wykazał się dużą empatią i zaangażowaniem. Zdiagnozował mój problem i skonsultował wszystkie obawy.
Pacjent
Pacjent
Pełny profesjonalizm pana doktora ,fachowe podejście do pacjenta , cierpliwość i to że jest ., mimo pandemii . , po konsultacji Pan Doktor od razu przysłał dokumentację medyczną i receptę na leki , które już biorę teraz tylko muszę zrobić badania , gorąco polecam
Pacjent
Pacjent
Bardzo rzeczowy i konkretny lekarz. Empatyczny i cierpliwy. Podczas wizyty wykazał się szybką diagnozą i rzeczowym planem leczenia. Bardzo pomocny i otwarty na pacjenta. Serdeczne podziękowania za zaangażowanie.
Pacjent
Pacjent
Bardzo miło i profesjonalnie, jasne wytłumaczenie i zaangażowanie aby pomóc rozwiązać problem. Bardzo polecam. Wszystkiego dobrego.
Pacjent
Pacjent
witam, wizyta byla mila, profesjonalna i zaczela sie punktualnie. To pierwsza wizyta, polecam serdecznie!
Pacjent
Pacjent
Przemily i sympatyczny Pan doktor kilka wizyt online a ja sobie chwale doktora za dyspozycyjność i skuteczność leczenia i zaangazowanie innymi problemami zdrowotnymi polecam jestem zadowolona z porady i erecepty
Pacjent
Pacjent
Pan doktor zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Wizyta była rzeczowa, udzielił konkretnych porad i wskazówek na temat dalszego leczenia. Zdecydowanie polecam.
Pacjent
Pacjent
Polecam Pana doktora. Bardzo szczególowe wyjasnienie powodu bólu, dobre podejście do pacjenta. Polecam!
Pacjent
Pacjent
bardzo empatyczny, szczegółowy, pomocny, usłyszałem odpowiednie i wyczerpujące wyjaśnienia, spokojna, dobra eporada
Pacjent
Pacjent
lekarz bada stan zdrowia pacjenta wnikliwie, nie tylko odnośnie swojej specjalizacji ale ogólnego stanu zdrowia i zagrożeń. Nie spieszy się
Pacjent
Pacjent
Konsultacja była własciwa, wzbogaciła mnie o potrzebną wiedzę. Bardzo dziękuję i życzę dużo zdrowia. Polecam.
Pacjent
Pacjent
Bardzo szybko i profesjonalnie zostala przeproeadzona wizyta. Lekarz kompetentny i zaangażowany, uczciwy
Pacjent
Pacjent
Wizyta bardzo marytoryczna. Pan dr, mimo złożoności historii choroby, bez pośpiechu zapoznał się z tematem i udzielił porady.
Pacjent
Pacjent
Szczerze polecam! Pan doktor okazał pełne zaangażowanie, przeprowadził szczegółowy wywiad, wysłuchał i udzielił wyczerpujących odpowiedzi na moje pytania. Zgłosiłam się z zapaleniem pęcherza. Zalecenia pana doktora były słuszne, czuję się dobrze.
Pacjent
Pacjent
Wnikliwy i rzeczowy wywiad, trafna diagnoza. Troska o pacjenta i zaangażowanie. Serdecznie polecam
Pacjent
Pacjent
Była to pierwsza wizyta. Otrzymałam fachową, konkretną poradę,poczułam się wreszcie zaopiekowana. Przy tym wszystkim Pan Doktor ma wiele empatii do pacjenta. Jestem Mu bardzo wdzięczna za pomoc i zrozumienie.
Pacjent
Pacjent
Pan doktor jest wspaniałym fachowcem i specjalistą w dziedzinie nefrologii. Wszystko szczegółowo tłumaczy i cierpiliwie odpowiada na pytania. Bardzo polecam.
Pacjent
Pacjent
Bardzo życzliwy lekarz, polecam! Rozumie sytuację pacjenta i jego ograniczenia, np. w komunikacji, podejmuje ponadstandardowe działania, żeby pomóc.
Pacjent
Pacjent
Bardzo sympatyczny lekarz. Super pomoc odpowie na wszystkie pytania. Takich lekarzy potrzeba jest więcej!
Pacjent
Pacjent
Bardzo serdecznie polecam Pana Doktora. Kompetentny, rzeczowy z profesjonalnym podejściem do pacjenta. Diagnoza trafna, potwierdzona dodatkowymi badaniami.
Pacjent
Pacjent
Szczególnie polecam Pana dr Baczyńskiego nie tylko ze względu na duże zaangażowanie w chęć pomocy pacjentowi, ale także za cierpliwość i profesjonalizm. W razie potrzeby, na pewno będę wracać.
Pacjent
Pacjent
Pan doktor konkretnie i fachowo odpowiedział na pytania. Uspokoił i dodał otuchy. Bardzo dziękuję Panie doktorze za nieocenioną pomoc!
Pacjent
Pacjent
Bardzo polecam Pana Doktora przemiła osoba punktualny umiejący wszystko wyjaśnić z dobrym podejściem do pacjenta.
Pacjent
Pacjent
Serdecznie polecam. Pan Doktor Baczyński jest bardzo miłym człowiekiem i dokładnie wszystko tlumaczy
Pacjent
Pacjent
Serdecznie polecam. Szczegółowy wywiad, rzeczowa rozmowa. Lekarz rozwiał moje wątpliwości i doradził leki. Z pewnością wrócę po następną poradę.
Pacjent
Pacjent
Profesjonalne podejście do pacjenta. Dostałam szybko pomoc, bardzo dziękuję. Lekarz z dużą wiedzą i indywidualnym podejściem
Pacjent
Pacjent
Znakomity lekarz, dokładnie bada, zawsze omawia wyniki badań i stan mojego zdrowia, gorąco polecam, Marek
Pacjent
Pacjent
Serdecznie polecam! Lekarz miły, zaangażowany, empatyczny. Wszystko dokładnie mi wyjaśnił, odpowiadał cierpliwie na każde pytanie. Posiada ogromną wiedzę. Interesuje się pacjentem.
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor, interesuje się pacjentem, stara się mu pomoC. Zawsze dopowiada na pytania, nie ocenia tylko pomaga. Szuka najlepszego rozwiązania dla wszystkich problemów. Jest doskonałym spcjalistą!
Pacjent
Pacjent
Wyjątkowy, wnikliwy, skuteczny lekarz. Koncentrując się na danym schorzeniu (nerki) podejmując leczenie ma na uwadze ogólny stan pacjenta. Oby było więcej takich medyków. Gorąco polecam.
Pacjent
Pacjent
Każdemu życzę aby podczas problemów zdrowotnych trafił na takiego lekarza jak Pan Doktor. Świetny specjalista, wyjątkowy człowiek. Skuteczność leczenia, fachowość, ogromne pokłady empatii.
Pacjent
Pacjent
Lekarz bardzo mily, poważnie podchodzi do pacjenta. Wypytuje o wszystko i nie liczy się dla niego czas ile Ci poświęca. Tłumaczy kolejne etapy leczenia. To byla moja pierwsza wizyta, ale jestem bardzo zadowolony.
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor bardzo zaangażowany. Bardzo dokładne i wszechstronne badanie. Życzliwy stosunek do pacjenta. Szczerze polecam
Pacjent
Pacjent
Konsultacja, szczegolowa z dokladnym omowieniem wynikow I dokladnym zaleceniami Co do leczenia. Dokladne omowieniem tematu, przyczyn.
Pacjent
Pacjent
Wyjątkowy lekarz. Profesjonalista pod każdym względem. Skrupulatny, dociekliwy, zaangażowany. Ma się poczucie, jakby było się jego jedynym pacjentem. Dokładnie tłumaczy meandry przyczyn stanu zdrowia, odpowiada na każdą wątpliwość. Nie liczy się dla niego czas tylko pacjent. Oby więcej takich lekarzy.
Pacjent
Pacjent
Świetny specjalista. Pan doktor jest bardzo zaangażowany, empatyczny, zadaje bardzo dużo pytań aby postawić trafna diagnozę. Wizyty są bez pośpiechu, czuć indywidualne podejście do pacjenta. Doktor skierował mnie na oddział nefrologii w celu dalszego leczenia. W razie jakiś obaw zaoferował kontakt. Takich specjalistów właśnie potrzebujemy. Polecam /Marta
Pacjent
Pacjent
Teleporada odbyła się w przyjaznej atmosferze oraz z dużym zaangażowaniem ze strony Pana Doktora. Otrzymałam fachowe odpowiedzi na zadane pytania. Pan Doktor zadeklarował gotowość pomocy w razie potrzeby.
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor bardzo profesjonalnie wszystko wytłumaczył. Dużo empatii i wspaniałe podejście do Pacjenta. Dziękuję i do zobaczenia.
Pacjent
Pacjent
Wizyta niecodzienna. Wizyta trwała godzinę, lekarz dokładnie przejrzał dokumenty chorobowe, następnie zapoznał się z moimi lekami i po dokładnej analizie, wystawił nowe leki. Trzy zastrzyki i nowe leki skutecznie pomogły w leczeniu opuchniętych nog.
Pacjent
Pacjent
super lekarz z ogromna wiedza, empatia i zainteresowaniem pacjentem, pcjent 92 lata z choroba nerek, nadcisnieniem, i otepieniem starczym.Pierwsza wizyta u nefrologa z aleceniem wykonania badan i pobieraniem lekow i kontrola za 4 tygodnie.,Po 2 tygodniach po zlamaniu blaszki w kregoslupie pacjent unieruchomiony w domu, pan doktor po telefonie bardzo szybko przyjechal do domu ,zbadal rowniez jako internista zmienil leki ze wzgledu na skoki cisnienia ,po kilku dniach wobec odwodnienia i naglego spadku cisnienia /64/36/ i kontaktu z otoczeniem ; doktor natychmiast po telefonie przyjechal ,zalatwil pielegniarke ,zalecil podawanie kroplowek,kilkakrotnie dzwonil i dopytywal sie o zdrowie i wyniki badan ,wydajac odpowiednie zalecenia terapeutyczne.
Pacjent
Pacjent
Polecam Pana Doktora z całego serca. Dobrze jest mieć takiego lekarza, który wysłucha, pomoże nawet w czasach pandemii.
Pacjent
Pacjent
Lekarz w super kontakcie z pacjentem kompetentny wykazuje duże zainteresowanie problemem ,dokładny .Gorąco polecam oby więcej takich lekarzy na mojej drodze o zdrowie mojego męża.
Pacjent
Pacjent
Bardzo miła osoba , która w sposób bardzo profesjonalny podchodzi do pacjenta. Nie jest osobą patrzącą na zegarek tylko analizuje wszystkie niezbędne dostarczone dokumenty i udziela porad i wskazówek, które są bardzo ważne w celu odpowiedniego zachowania się w walce z dolegliwościami.
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor jest niezwykle empatyczny,najlepszy lekarz jakiego spotkaliśmy od lat...Z troską pochyla się nad pacjentem,interesuje go każdy szczegół dotyczący pacjenta
Pacjent
Pacjent
Pan doktor przeprowadził dokładnie wywiad wypytał się dokładnie jakie są dolegliwości Trafnie ocenił dolegliwości. Wytłumaczył jak będzie wyglądać leczenie w moim przypadku.Rozmowa była profesjonalna i mila.Pana doktora polecam bardzo.
Pacjent
Pacjent
Pan doktor przeprowadził bardzo dokładny wywiad. Trafnie ocenił moje dolegliwości. Wyczerpująco opisał dalsze leczenie i odpowiedział na wszystkie moje pytania. Rozmowa profesjonalna i miła. Bardzo dobry lekarz, jak najbardziej polecam.
Pacjent
Pacjent
Pan dr to człowiek na trudne chwile jaki zaistniał w służbie zdrowia. Wnikliwy skuteczny nefrolog. Na pewno pomoże innym jak pomógł mnie. Polecam w problemach nerek i wyrażam wdzięczność za pomoc.
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor Baczyński prowadził naszą Mamę nefrologicznie przez ostatnich 10 lat. Nigdy jeszcze nie spotkałam tak wspaniałego i zaangażowanego lekarza, który z takim poświęceniem ratuje zdrowie i życie swojego Pacjenta. Mama zmarła dwa dni temu, Pan Doktor był u nas w domu na kilka godzin przed jej śmiercią. Przez cały okres Jej ostatniej choroby był ze mną w kontakcie telefonicznym lub mailowym prawie codziennie, przyjeżdżał do nas co kilka dni a także przyjechał do szpitala aby dopilnować przyjęcia na oddział, gdy sytuacja tego wymagała. Nigdy nie wziął od nas pieniędzy za wizyty domowe na które przyjeżdżał w ramach własnej praktyki. Nasza Mama traktowała Pana Doktora jak kogoś bardzo bliskiego i zarówno ona jak i My mieliśmy do Niego 100% zaufanie. Pan Doktor jest lekarzem z prawdziwego powołania, jest oddany swojemu Pacjentowi, jest niezwykle empatyczny, ciepły, zaangażowany. Analizuje wszystkie wyniki bardzo wnikliwie, przeprowadza szczegółowy wywiad i niczego nie bagatelizuje. Dziękuję Panie Doktorze z całego serca za Pańską pomoc i leczenie Naszej Mamy. Myślę, że w znacznej mierze, to, że dożyła tak pięknego wieku 93 lat w stosunkowo dobrym zdrowiu, było Pana zasługą.
Pacjent
Pacjent
Lekarz bardzo zaangażowany, wnikliwy i uprzejmy. Mam problemy z nerkami w ciąży i pan doktor zaleca to co jest bezpieczne dla dziecka i dla mnie.
Pacjent
Pacjent
Bardzo dobry specjalista, ciepły, sympatyczny człowiek, otwarty na pacjenta, słucha, dokładnie analizuje wyniki badań, zleca badania dodatkowe w celu postawienia jak najbardziej trafnej diagnozy - lekarz godny polecenia!
Pacjent
Pacjent
Bardzo kompetentny lekarz, dokładny, życzliwy zainteresowany aby pomóc pacjentowi. Badanie dokładne, informacje pacjentowi udzielane są wyczerpująco, lekarz chętnie odpowiada na dodatkowe pytania. Wizyta trwa tyle ile wymaga tego stan zdrowia pacjenta, bez pośpiechu i ponaglania. Serdecznie dziękuje za pomoc i polecam.
Pacjent
Pacjent
Jest najlepszym lekarzem z którym miałam doczynienie, bardzo dokładnie wszystko tłumaczy, co sprawia że nie czujesz się jak osoba która nie ma szans, dokładnie wypisuje leki i w skutku wyszłam z choroby dolegajacej od dłuższego czasu. Zdecydowanie polecam.
Pacjent
Pacjent
Zjawiłam się u tego lekarza gdyż był jednym z niewielu lekarzy przyjmujących 24.12.2018 na Mokotowie(objawy zaczęły mi się w nocy 22.12.2018 jednak przez samopoczucie nie byłam w stanie udać się wcześniej do lekarza, niestety bądź stety nie gorączkowałam jednak z doświadczenia wiem że lekarze wtedy bagatelizują objawy a przez dwa dni ledwo chodziłam przez bóle mięśni stąd decyzja by udać się do lekarza z tego rejonu co mieszkam ponieważ dalej nie dała bym rady samodzielnie dotrzeć), zależało mi też żeby był to lekarz z permed/luxmed tak by miał dostęp do dokumentacji z początku grudnia gdy byłam u laryngologa w tej właśnie firmie( miałam wówczas stwierdzone zapalenie gardła bałam się że są to powikłania po wcześniejszej chorobie) jednak mimo że wybrałam tego lekarza bo nie było alternatywy byłam bardzo zadowolona lekarz mnie wysłuchał zapoznał się z moją dokumentacją, przeprowadził badanie: gardła, ciśnienia , osłuchał płuca oraz sprawdził węzły chłonne po wywiadzie i badaniach stwierdził że jest to zwykła wirusówka zalecił nie tylko leki mające pomóc w uporaniu się z dolegliwościami ale również zaproponował dodatkowe rozwiązania wspomagające lekko strawną dietę, picie odpowiedniej liczby płynów oraz odpoczynek, chętnie również udzielił odpowiedzi na pytania czego unikać na co można sobie pozwolić. Muszę przyznać że była to bardzo miła odmiana bo do tej pory gdy miałam wirusówkę słyszałam jedynie by czekać aż przejdzie żadnych leków żadnych zalecań nic, a w tym przypadku naprawdę poczułam że lekarz mi pomógł i jestem za to bardzo wdzięczna.
Pacjent
Pacjent
Jestem pod opieką dr Baczyńskiego od ponad 10 lat. Bardzo dobry specjalista, zawsze dokładnie tłumaczy na czym polega problem i jak go rozwiązać. Bardzo dokładny, w trakcie wizyty bez pośpiechu przedstawia plan leczenia. Z ogromnym zaangażowaniem podchodzi do swoich pacjentów. Zdecydowanie polecam.
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor uważnie słucha pacjenta, szuka przyczyny złych wyników czy dolegliwości. Nie zostawia pacjenta z niczym, zawsze wychodzę od Doktora dokładnie poinformowana, co należy robić. Jest sympatyczny i wyrozumiały. Niewątpliwie ma bardzo dużą wiedzę, co czuć po sposobie obchodzenia się z pacjentem i podejmowanego leczenia.
Pacjent
Pacjent
Bardzo fachowy lekarz. Lepszego nie spotkałem. Wszystko wnikliwie i jasno tlumaczy i nie trzeba ciagnac za jezyk aby co kolwiek powiedzial interesujacego. Po prostu polecam a napewno bedziesz zadowolony z jego wizyty.
Pacjent
Pacjent
Bardzo dokładny wywiad i badanie pacjenta. Uważnie słucha, pyta, rozmawia. Konkretne sugestie dalszego postępowania. Ma lekka wadę wymowy, co w pierwszej chwili utrudnia kontakt, ale po chwili w żadnym razie nie przeszkadza.
Pacjent
Pacjent
Świetny lekarz, o szerokiej wiedzy (nefrolog, internista). Poświęca odpowiedni czas w celu dogłębnego wywiadu i rzeczowo prowadzi kurację. Wspierał mnie w walce z krztuścem (nie wykrytym przez 3 poprzednich lekarzy) oraz kamicy nerkowej. Korzystałem z płatnej wizyty w LuxMed (ProfeMed) gdzie niestety większość darmowych lekarzy "abonamentowych" prezentuje znacznie niższy poziom niż dr. Baczyński.
Pacjent
Pacjent
Bardzo dobry lekarz! Mimo, że ma problemy z mówieniem zawsze można poprosić by powtórzył a mówi bardzo mądrze i jest sympatyczny! Od razu zareagował na wyniki, które przedstawiłam, zlecił kolejne badania nerek i wizytę u jeszcze u innego specjalisty, żeby też się wypowiedział czy zabiegi, które planuje mi nie zagrażają. Bardzo skrupulatny i kompetentny lekarz!
Pacjent
Pacjent
Pan Doktor uratował życie mojej mamie jakieś 3 lat temu, przykład lekarza z powołania! poswięcił mojej mamie na prawdę bardzo dużo czasu, ale odnalazł przyczynę którą ciężko było znaleźć. Jestem mu za to niezmiernie wdzięczna..
Pacjent
Pacjent

Czy chcesz się umówić na wizytę?

Umów się na wizytę Kontakt ze mną